בטלפון

טלפון: 972-2-651-6103 +

פקס: 972-2-651-6055+

באימייל

בדואר

ניגונים - קרן אוהל מאיר

ת.ד. 23023,ירושלים 9123011 

ידידי ניגונים ארה"ב

5511-11th Ave, Brooklyn N.Y. 11219

ידידי ניגונים אנגליה

186 Kingsway Gatley, Sk8 4NT, Cheshire, United Kingdom 

ברשתות החברתיות