שקופית קודמת
שקופית הבאה

הוסטל ניגונים בית חם לנערות בסיכון

סיוע לנערות בסיכון ולבני משפחותיהן, ניגונים מעניק אפשרות לכל נערה, לממש את הפוטנציאל הגלום בה, להיות מוגנת פיזית ונפשית ולאפשר לה התפתחות לימודית.

תחומי פעילות

מה נעשה בעמותה