שקופית קודמת
שקופית הבאה

סיוע לנערות בסיכון ולבני משפחותיהן, ניגונים מעניק אפשרות לכל נערה, לממש את הפוטנציאל הגלום בה, להיות מוגנת פיזית ונפשית ולאפשר לה התפתחות לימודית.

תחומי פעילות

מה נעשה בעמותה