אודות

מי אנחנו?

עמותת “קרן אוהל מאיר” הוקמה בשנת תשנ”ו- 1995 על מנת לתת מענה לנערות בסיכון מהמגזר החרדי. בשנת 1998 הקימה העמותה את 'ניגונים' מסגרת טיפולית, פנימיתית עבור נערות בסיכון.

ניגונים הינה מסגרת הפועלת בשיתוף עם  אגף חסות הנוער במשרד הרווחה. העמותה פועלת לסייע לנערות בסיכון ומשפחותיהן מהציבור החרדי בכל רחבי הארץ.

המטרות

העמותה שמה למטרה לסייע בכל דרך נערות בסיכון ולבני משפחותיהן, כדי להעניק אפשרות לכל נערה באשר היא, לממש את הפוטנציאל הגלום בה, להיות מוגנת פיזית ונפשית ולאפשר את התפתחותה הלימודית.

פעילות לקידום המטרות

“קרן אוהל מאיר” הקימה מספר פרוייקטים שמטרתם לתת מענה נרחב לנערות בסיכון, מתוך הכרה בקושי של הנערות החרדיות דווקא, שכן מה שקשה לכל משפחה ונערה, קשה שבעתיים לנערה משפחתה מקהילה חרדית. עד להקמת העמותה לא היתה לנשים אלו כל אפשרות להחלץ ממעגל האלימות בו נמצאו. הן כמעט ולא נעזרו בשירותי הסיוע הכלליים מסיבות שונות: הקושי להעזר בשירותים חילוניים מחשש לניגוד אינטרסים, חשש מסטיגמה שהשפעתה בעתיד על המשפחה עצומה, ולחץ חברתי גדול לפתרון הבעיה בתוך המשפחה והקהילה.

העמותה שחשה בקשיים האלו, פרצה את הדרך הקימה את הוסטל 'ניגונים' וסיפקה הגנה לנערות . לאחר מכן זכתה להכרה רשמית של משרד העבודה והרווחה והמשיכה בפעילות מגוונת ונרחבת למען נערות בסיכון.

העמותה משמשת כתובת לאוכלוסיה החרדית בכל הנוגע לטיפול וסיוע לנערות בסיכון, וכן עוסקת בפעילות הסברה בנושא מ בקרב הציבור החרדי.

תחומי הפעילות

  • הפעלת הוסטל לנערות בסיכון בגילאי 13-18.
  • בית ספר תיכון עבור הנערות.
  • דירות מדרגה לנערות בוגרות בגילאי 18-25
  • סיוע ויעוץ למשפחות ולקהילה.