Counseling for parents

יעוץ והכוונה להורים

הורים רבים בחברה החרדית על כל גווניה, מתמודדים עם אתגרים ההולכים ומתעצמים בגידול, חינוך והצמחת הילדים.

בעבודתינו אנו נחשפים לקשיים של ההורים במיוחד ביכולת לזהות צרכים רגשיים של בתם הנערה המתבגרת, ביכולת לנהל איתה תקשורת אפקטיבית ובעיקר קושי להצליח להציב גבולות יציבים ובטוחים עבור הנערה המתבגרת ובו זמנית להעניק לה מענה הולם.

חלק מרכזי בעשייתנו למען הנערות בסיכון הינו מתן הדרכה וליווי להורים.

הדרכת ההורים לנערות השוהות בניגונים הינה אינטנסיבית וניתנת באופן שוטף על ידי העובדת הסוציאלית המטפלת בנערה.

קבוצת אמהות מתקיימת אחת לחודש בשעות הערב ומונחית על ידי מנהלת ניגונים ורכזת הטיפול. מטרת הקבוצה הנה להוות מסגרת תומכת וכן מסגרת להתייעצות ולהעצמת התפקיד ההורי, מתן כלים להתמודדות תוך למידה והבנה של מקורות הקושי ודפוסי ההתנהלות של המתבגרות.

ניתן להתייעץ עם הצוות טלפונית. נא צרו קשר