High School for Girls

בית ספר

בית הספר של ניגונים פועל במתחם של ניגונים אולם במרחב נפרד. בית הספר מיועד לנערות השוהות בניגונים אולם אנו מקבלים נערות אקסטרניות לתכנית הלימודים בבית הספר במידה והנן יכולות להשתלב. לפרטים ניתן לפנות אל המנהלת בטל’  0524767155

בבית הספר פועלות שלוש כיתות עיקריות, חדרי הקבצה, חדר מחשבים, חדר מורות והנהלה. החצר מטופחת לשעות ההפסקה. הנערות לומדות כל יום משעה 9:00 בבוקר ועד שעות הצהריים המאוחרות.

בית הספר פועל ומפוקח על ידי תכנית היל”ה של משרד החינוך.

מטרות בית הספר

כחלק מתהליך הטיפול והשיקום של הנערות אנו מאמינים שהקניית השכלה המשתווה ללימודים עיוניים במסגרות רגילות כולל תעודת בגרות מלאה והשלמת 12 שנות לימוד. הנם תעודת כניסה הכרחית לחברה ולתחילת החיים הבוגרים. על כן בבית ספרנו אנו משקיעים משאבים רבים בהשלמת הפערים שהנערות צברו לפני הגעתן לניגונים. לכל נערה תכנית לימודים אישית המתאימה ליכולותיה זאת על מנת למקסם את מימוש הפוטנציאל הלימודי של.

יעדים

  • השלמת תעודת בגרות מלאה הכוללת 21 יחידות ומעלה.
  • השלמת תעודת סיום 12 שנות לימוד. ( אפשרות ע”י יחדית גמר או ע”י יחידות בגרות )
  • השלמת תעודה בסיסית של סיום 10 שנות לימוד.

צוות בית הספר

הצוות כולל מנהלת, מחנכות, מורות מקצועיות וחונכות.

הצוות מקצועי מאוד, בעל וותק ונסיון רב בחינוך והוראה במסגרות החינוך החרדי.

הקשר עם ההורים

אנו רואים בקשר עם ההורים חלק בלתי נפרד מההצלחה של הנערה ושלנו ולכן חלק בלתי נפרד מעבודתנו.

אסיפות הורים מתקיימות פעמיים בשנה. במפגשים עם ההורים נמסר להם מידע מפורט אודות מצבה הלימודי של בתם ומתקיים שיח לגבי תכנית הלימודים הרצויה והנדרשת.

בסוף השנה מתקיימת מסיבה וערב הורים הכולל חלוקת תעודות.

תכניות לימודים יחודית

תקשוב תעודה טכנולוגית

מיומנויות תכניות לימודים המקנות מיומנויות מתקדמות בכמה תחומים.

לימודי מחשב

אימון גוף ונפש.

חינוך גופני.

סיוע לימודי פרטני בשעות הלימודים וגם בעת הכנת שיעורי בית.

הישגים והצלחות

הנערות מתחילות את דרכן בבית הספר עם פערים גדולים ובתוך זמן קצר הן משלימות אותם ומגיעות לרמה המתאימה לגילן.

במשך שנות קיומו של בית הספר הגענו לאחוזי הצלחה גבוהים הרבה מהממוצע לנערות בסיכון.

לינק לקובץ עם פירוט הישגים